อาหารดีมีประโยชน์


ชื่อหนังสือ: อาหารดีมีประโยชน์
หมวด: สุขภาพ
ผู้แต่ง: ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง
ผู้เรียบเรียง/แปล:
สำนักพิมพ์: ศิลปาบรรณาคาร
เดือน/ปีที่จัดพิมพ์: 2546
ความกว้างของหนังสือ: 22 CM
ความสูงของหนังสือ: 28.5 CM
ชนิดของปก: ปกแข็ง
ราคาปกติ: ฿ 250.00
ราคาพิเศษ: ฿ 0
คำอธิบายเพิ่มเติม
____________________________________________________________________________________________________________________________________
หนังสือเรื่อง ?อาหารดีมีประโยชน์? แนะนำให้เด็กรู้จักสารอาหารในแต่ละกลุ่มที่ร่างกายต้องการ เด็กควรรับประทานสารอาหารเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง เช่น ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารเช้า อาหารเส้นใย อาหารไทย อาหารสมุนไพร นม ธัญพืช เป็นต้น พร้อมกันนั้นได้รู้จักหลีกเลี่ยงอาหารที่จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ เช่น อาหารมีไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็ม เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เด็กสุขภาพอ่อนแอ เป็นโรคอ้วน และโรคต่างๆ ตามมาอีกหลายโรค หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะสมแก่เด็กประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีภาพถ่ายประกอบชัดเจน ท้ายเล่มมีคำอธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับเด็กโต และที่อยู่เว็บทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เด็กสามารถค้นคว้าข้อมูลได้ต่อไป